Manfred Kielnhofer

Photos in Friedrichsplatz, 34117 Kassel (Hessen), Germany by Manfred Kielnhofer