Hong Shen

Photos in 西吉, Guyuan (Ningxia), China by Hong Shen