Kultursjokk - Guatemala 2012

omslagsbilde

Bilde frå 2012-02-22 til 2012-04-06