David Hoem

Fotos i Petén (Guatemala), Guatemala af David Hoem