Expono-funksjonar

Dette er det vi har til deg så langt. Ikkje så gale, eller? ;)

Uavgrensa lagring

Med uavgrensa lagring, kan du lagre så mange bilde som du ønskjer. Dette gjer Expono til eit supert lagrings-alternativ for bilda dine.

Del bilda dine

Del bilda dine med familie, vennar og fans - inga registrering er påkravd. Vi forsikrar deg om at personverninnstillingane dine blir respekterte.

Fullkvalitets bilde

Bilda dine er lagra i sine originale format og storleikar. Orginalbilda dine vert tatt vare på umodifiserte for reservekopiar og oppatbyggjingsføremål.

Facebook-støtte

Del bilde i full kvalitet til vennane dine på Facebook, utan å gi frå deg rettane til bilda. Dette gjer at vennane dine kan vurdere og hjelpe deg å organisere bilda dine.

Twitter-støtte

Del dei siste bilda og albuma dine med Twitter-følgjarane dine. Anten manuelt eller automatisk. Expono hjelper deg med å byggje eit publikum.

Stader og personar

Merk og organiser bilde av vennane dine og familien din. Utforsk bilde via stad med GEO-merking og integrert GPS-informasjon.

Dataportabilitet

Alt du lastar opp, skriv eller produserer tilhøyrer deg. På Expono kan du flytte, dele og kontrollere identiteten din og bilda dine.

Avansert personvern

Dine bilde er din business. På Expono har du kontroll heile tida og bestemmer kven som kan sjå og laste ned bilda dine.

Smart adressebok

Importer kontaktane dine frå Plaxo, Gmail, Yahoo, Outlook og andre. Få automatisk oppdatert kontaktinformasjon i adresseboka di.

Bilderedigerar på nettet

Du treng ikkje å kjøpe Adobe Photoshop. Her kan du redigere og forbetre bilda dine ved å bruke ein av dei beste bilderedigeringsprogramma som er tilgjengeleg på nettet. Tilbydd av av pixlr.com.

Online backup

Ved å nytte expono.com som di backup lagring, held du bilda dine organisert og sørgjer for at du ikkje lagrar duplikat. Du kan logge inn frå kor som helst for å vise dei fram. Bilda dine vert tatt vare på umodifiserte, i originale format og storleikar.


Bilda vert lagra i fullkvalitet

Bilda dine er lagra i sine originale format og storleikar. Orginalbilda dine vert tatt vare på umodifiserte for reservekopiar og oppatbyggjingsføremål.


Context Aware Media RSS

Samansette RSS-kjelder for integrasjon med tredjeparts programvare, bildeframsyning, skjermsparar, digitale fotorammer og nettsider.


Kamera GPS-støtte

Bilde som vert lasta opp er automatisk merka med stad dersom dei har GPS-informasjon. Via personverninnstillingane dine kan du definere kven som kan sjå denne informasjonen.


Geo/Stadmerking

Du kan manuelt merke stadene der bilda dine vart tekne og få dei viste på eit Google kart.


KML-støtte

Bilde med stadmerkelappar kan eksporterast til program med KML-støtte, som Google Earth, Google Maps osb.


Personmerking

Merk personar i bilda dine på to måtar; Bilde for bilde eller mange bilde på ein gong. Du kan òg la andre personar merke bilda dine.


Avansert personvern

Definer kven som kan sjå, merkje, kommentere og laste ned bilda dine ved å lage restriksjonar basert på grupper, individuelle kontaktar eller passord.


Favorittbilde

Vel bilde som favorittar og behald dei i ei separat søkbar fane.


Kommentarar

Vennar og familie kan kommentere bilda dine og expono vil varsle deg automatisk.


Nøkkelordmerking

Merk og organiser alle bilde med nøkkelord. Skild fane for alle dei personlege merkelappane dine. Søk bilde innanfor bestemte merkelappar og meir.


Automatisk adressebok

Ved å merke personar på bilda dine, vert dei automatisk lagt til som ein kontakt i adresseboka di. Finn bilde av kontaktane dine merka av deg eller andre.


Importer kontaktar

Du kan automatisk importer kontaktane dine frå Gmail, Yahoo, Outlook, Outlook Express, America Online, Lotus Notes, Netscape, Palm, vCard og fleire.


Personar du kanskje kjenner

Expono føreslår automatisk personar du kanskje kjenner, basert på vennane dine sine kontakar.


Fleire sikkerheitsnivå

Offentlege bilde er delt inn i sikkerheitsnivå for at du skal vere trygg på at du ikkje vil sjå innhald du finn krenkande.


Kraftig Batch-redigering

Vel titlar, skildringar, nøkkelmerkelappar, stadmerkelappar, personmerkelappar og meir på mange bilde på ein gong.


Fleire visingsmåtar

Du kan sjå bilde på mange måtar og i mange storleikar


Full EXIF & IPTC støtte

Expono trekkjer ut EXIF og IPTC data frå opplasta bilde og kan automatisk velje titlar, skildring, stad og nøkkelord-merkelappar basert på desse data.


iPhoto Photocast-støtte

Du, dine vennar og familie kan abonnere på andre sine bilde direkte i Apple sitt iPhoto.


Personleg startside

Denne startsida held deg oppdatert og informert om aktivitetane til vennane dine og nyleg opplasta bilde.


Støtte for fleirlisensar

Du kan definere lisensen for kvart av bilda dine, eit sett med bilde, eller eit album som Creative Commons eller andre.


Bildeframsyning

Bilde kan visast via to ulike bildeframsyningar. Eit kjempekult 3D bildeshow av Cooliris, eller eit meir «lettvekt»-bildeshow som heiter Lightview.


Facebook-integrasjon

Post historiar av bildeaktivitetar, merk og del album og bilde med vennane dine på Facebook


FriendFeed-integrasjon

Auto-annonser opplastingar av bilde og aktivitetar, merk & del album og bilde med tilhengarane dine på FriendFeed


Twitter-integrasjon

Auto-annonser opplastingar av bilde og aktivitetar, merk & del album og bilde med kontaktane dine på Twitter


Autentiserte kjelder

Autentiseringsstøtte for album og bildestraum RSS-kjelder, som tyder at dei digitale fotorammene dine og tredjeparts verktøy kan få tilgang til bilde med tilpassa personvern.


Bildekorg

Vel bilder frå alle album eller frå alle brukarar og legg dei i korga di, nesten som ei handlekorg. Sjå gjennom bilda som om dei var i same albumet. Du kan òg legge til bilde til ei bildekorg for å utføre ei kraftigare redigering.


Endre bilde tatt

Endre eksponeringsdato og klokkeslett for eit bilde, både på eit enkelt bilde og på mange bilde samtidig.


Uavgrensa tal på album

Du kan skape og organisere bilda dine i så mange album du vil.


Finn kopiar

Expono kan finne kopiar av bilde med berre eit enkelt-klikk. Inga sløsing med lagringsplass.


Sjølvvalde grupper

Du kan lage eigendefinerte grupper i tillegg til dei tre standardgruppene; familie, vennar og jobb.


Integrer enkeltbilde

Du kan enkelt integrere enkeltbilde på andre nettsider eller bloggar som støttar grunnleggjande HTML.


Integrer heile album

Du kan enkelt integrere heile fotoalbum på alle nettsider eller bloggar som støttar grunnleggjande flash.


Aktivitetar

Du kan sjå dei siste aktivitetane til vennane dine via ei enkel tillagd side full av fuksjonalitet.


Intern meldingsteneste

Du har din eigen interne innboks der du kan sjå kven som har kommentert, merka, valt bilda dine som favoritt, eller stemt på bilda dine. Send personlege meldingar, del bilde og meir …


Reint grensesnitt

Expono har eit reint grensesnitt. Vi ønskjer at bilda dine skal vere i fokus.


Share Photos & Albums

Enkel og smart deling av beskytta bilde via epost til vennar og familie. Expono krev ikkje at vennane dine eller familie loggar inn - sjølv om bilda dine er beskytta.


Fleire språk

Expono snakkar ditt språk! Om du ikkje finn språket ditt nedanfor er det alltids ein sjanse for at vi held på med den Expono-omsetinga akkurat no, eller så kan DU kan hjelpe oss med det!.


Uavgrensa lagring

Med uavgrensa lagring, kan du lagre så mange bilde som du ønskjer. Dette gjer Expono til eit supert lagrings-alternativ for bilda dine.


Avansert søk

Søk i bilda og albuma dine, innanfor nøkkelord, spesifikke personar, favorittar eller alle offentlege bilde på sida.


Vurder bilde

Du kan vurdere andre sine bilde og andre kan vurdere dine bilde.


Detaljert statistikkoversyn

Expono har detaljert statistikk over kven som har sett kva frå kor.


Nedlastbare originalfiler

Du og/eller vennane dine og familien din kan laste ned orginalbilda når som helst.


Tilbakemeldingar frå GetSatisfaction

Vi brukar den beste programvara for kundeservice som er tilgjengeleg. Bli med oss på getsatisfaction.com/expono for å få svara du vil ha.


Les meir om teknologien bak expono.comOpprett konto