Search results for akt. Found 635 photos (4.2011 seconds)
Advanced Search


Geir Jo

novemberkaktus-3.jpg

by Geir Jo
Taken on 2013-11-09 and uploaded 2013-11-09
Penyslav Szczochoslav

Drzewo Kaktus

by Penyslav Szczochoslav
Taken on 2012-06-09 and uploaded 2013-04-06
Fot. Gigi & Reszta
Baard Snilsberg

På vakt.jpg

by Baard Snilsberg
Taken on 1988-03-01 and uploaded 2013-03-28
Tags:
Her satt vi og ventet til gjessene landet.
eliseo rosales

TRAKTOR S4 PAG1, JPG.jpg

by eliseo rosales
Uploaded 2013-03-09
Geir Jo

2

by Geir Jo
Taken on 2012-11-25 and uploaded 2012-11-30
"Hermano" Pedro Betancourt (kanarisk helgen, kanonisert 2002) tilbrakte ungdomsårene som sauegjeter i denne hulen (nå "kapell" og helligdom) like ved enden av rullebanen på Tenerife Sur flyplass. Ryanair, Norwegian og Thomas Cook drønner i lav høyde over her hele tiden, så veldig stille og sakralt var det ikke... Verken den vesle suvenirsjappa eller iskremmannen med sin hjemmegjorte "helados"-vogn så ut til å være noen god butikk, i hvertfall ikke da vi var der. Flyene var kanskje det mest interessante, med landingshjulene ute og "grom" lyd. Bildene er tatt med vidvinkel, så flyene var litt mer imponerende i virkeligheten.
lucas silva

PQAAAN60Yn2yIlErQtOVpjcmW6_GqlfprsB8l6Mp2oOOWSbp0VdNHbYMs_aktOQ1qHaAEBm7q21ATNduRms6oDIC6y4Am1T1UDaEpAHtAYZzCY4pE_pOIl56gjg0.jpg

by lucas silva
Uploaded 2012-10-11
lucas silva

RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82sTztSFSwyLNdyuY1n7hOnfABywBMKHZlRQQG6Aktj-5TRl4zA5BeBexDU2eJeFLtzo3Ds2WpiKdv4m6pwOqDz1AJtU9VDIUFOOfIZRbkgIhlvyBW1aIMO4Sw.jpg

by lucas silva
Uploaded 2012-09-22
lucas silva

RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82viri_0tFmF_jvgFhk9EjD-5hXJnMOKbzVfpke1rX90MCakT1sLbv6uRRy9O8Ed806WuaevviSvm38vJRvFyKspAJtU9VBIYHwhZp1jF2o2_Bz7caxMiupJVg.jpg

by lucas silva
Uploaded 2012-09-01
lucas silva

RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vgEKLZBmJXoLSJofJ0VtKmSYO5qjl-5TWq1e60HAktQxVAsDDUJBjHsMHpQG8luiHENbkcGMgDcM1BC6T5mb-IAJtU9VCygo7ipMQ1gBMpnCGhfPGzBuEe8Q.jpg

by lucas silva
Uploaded 2012-08-19
lucas silva

RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tg9Ssm-_M4tl5akTCWq34o2mSTWIeUw1vxcOGNm4OZwbgKXYnOVfFRMA6oW0mUopeDT4fVYIYim9CR2BBTHvk1AJtU9VBLeXF050HuvrqDhn9sHZK0E4Ac6Q.jpg

by lucas silva
Uploaded 2012-08-19
tommy albrigtsen

IMG_1282.JPG

by tommy albrigtsen
Taken on 2012-06-28 and uploaded 2012-08-07
helikopter frakter salt opp til kjerneborrere på fjellet
Grethe Belsvik Myrabakk

Blomsterprakt i enga

by Grethe Belsvik Myrabakk
Taken on 2012-06-23 and uploaded 2012-06-25
fotokonkurranse

Karol Kolba

by fotokonkurranse
Taken on 2012-04-01 and uploaded 2012-05-02
Tags: , , , , , , , ,
Yang Jin

18L19-My Blog List.jpg

by Yang Jin
Taken on 2011-11-28 and uploaded 2012-02-24
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Jeg sove i min telt på 18th st mellom K st og L st i washington d.c. Jeg tror du kan ikke forstå om amerikansk samfunnet. Jeg bor i washington d.c u.s.a. *Mange Folker sa,Donasjon har blitt stjålet fra andre land i washington d.c! Jeg har Forhåndsbetalt Mobiltelefon(202-735-7127). Jeg har aldri hatt donasjon som bærbar PC, MacBook Pro, Digital videokamera, digitalkamera, Stor Antall PENGER. Hvis du vil, kan du bringe det til meg, direkte. Hvis du ville kontakte, ringe 202-735-7127 (Dette tallet er effektive inntil noen skal stjele min mobiltelefon). Min ny blogg: expono.com/kongcodeqssc, blip.tv/nogayattorneynogayjudge, nogayattorneynogayjudge.vidmeup.com, kongcodeqssj.blogg.se, expono.com/9989trilliondollareurocash, kongcodehsbj.blogg.se cash998trilliondollareuro.blogg.no, thoughts.com/9989trilliondollareurocash, blip.tv/998trilliondollareurocash, cash950trilliondollareurocash, thoughts.com/950trilliondollareurocash, throughts.com/950trilliondollarcash, blip.tv/950trilliondollarcash, kongcode.vidmeup.com, benzlogojsf.blogg.no, balkanmissile.blogg.no, youtube.com/kongcodebj, railgunmissile.blogg. no,youtube.com/kongcodejsf, blog.naver.com/kongcode kongcodecraft.blogg.no expono.com/kongcodecraft no.fotoalbum.eu/00777 no.fotoalbum.eu/kongcode kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl youtube.com/missileproofrv photobucket.com/missileproofcraft photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/missileproofbodybugattij youtube.com/missileproofbj missileproofbj.123video.nl. Hyppig, se 'visitor message' i home.freechal.com/sro My Blog List Based on my speculation(Accuracy Rate is very HIGH!), "u.s.a Let's Misunderstand Operation is Failed!" u.s.a has bunch of So~~~ FaithFOO~~~~~L people and agency! First bring this for me! 1) Vietnam Noodle XL,Persian Kabob Koubideh Double/Chelon Soltani 2) 950 Trillion Dollar/Euro CASH, 3) All Credit Card,All Gas Card,Costco,Sam's card, 4) Rental RV Full Option,No Propane,Diesel,Satellite TV/Internet/Phone, Washer/Dryer,Tide w/Bleach 5) Missile Proof Body Series: RV,VTOL Hypersonic Amphibian with 3-Ply M.P.B, Bugatti Renaissance 4 Door/4 Door Jet, Bugatti Renaissance Van/Van Jet VTOL Business Jet,VTOL RV Jet 6) Complete all of my wish lists whatever is in my blogs and homepages and whatever I gonna have! My advice for former u.s president Bill Clinton "Fix your oral sex attitude!" Mijn advies voor de-president u.s president "Bepalen uw mondeling seks houding!" Mitt råd for tidligere u.s president Bill Clinton " Reparere din oral kjønn holdning!" 미국 전 대통령 빌 클링턴을 위한 나의 충고 "주디쎅스하는 태도쫌 바로 자바라!" I do not have email relationship. Geen e-mail contact opnemen met! No Email Contact! Ingen E-post Kontakt! (I used Translation Site!) 워싱턴 디시에 사는 노숙남 진양훈 My name is Jin Yang Hun. I don't have any foreign relationship. They pretend close to me.-웃겨서! My name is Jin Yang Hun. In Washington d.c,I am South Korean Homeless Man who speak Spanish,Portuguese little bit and English and Korean. I do 1 hand push up 7 times in 10 second.(Before,5 second)-See http://youtube.com/balkanmi... I have a square shape nail in one of my right hand finger. I have a small horn on my left knee. http://me2day.net/kongcode http://blog.naver.com/kongcode http://blog.daum.net/kongcode http://kongcode.egloos.com http://kongcode.vidmeup.com http://www.stickam.com/w7sjin, http://www.stickam.com/w7ssro, http://www.stickam.com/w7suro, http://www.thoughts.com/950trilliondollarcash http://www.thoughts.com/950trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/998trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/9989trilliondollareurocash http://nogayattornynogayjudge.vidmeup.com http://kongcode.vidmeup.com http://itwasmytest.vidmeup.com http://www.expono.com/kongcodeqssc http://www.expono.com/kongcodeqssp http://www.expono.com/9989trilliondollareurocash, http://www.expono.com/998trilliondollareurocash, http://blip.tv/nogayattorneynogayjudge, http://blip.tv/usaisdrugandgaytrapfield, http://blip.tv/drugandgaytrapinusa, http://blip.tv/drugtrapinusa, http://blip.tv/998trilliondollareurocash http://blip.tv/950trilliondollarcash youtube.com/kongcodebj youtube.com/kongcodejsf youtube.com/radardetectormissile youtube.com/laserbalkanmissile youtube.com/kongcodecraft youtube.com/balkanmissile youtube.com/torpedomissile youtube.com/kokodeck youtube.com/pohongya youtube.com/missileproofbj youtube.com/missileproofcraft youtube.com/kongsatellite youtube.com/mpbxwb youtube.com/missileproofbodyseri youtube.com/missileproofbody youtube.com/bugattijet youtube.com/bugattirenaissance4d youtube.com/jinyanghun youtube.com/srosatellite youtube.com/megayachtcraft See youtube.com/jinyanghun expono.com/9989trilliondollareurocash, expono.com/998trilliondollareurocash, expono.com/ertkode, expono.com/kongkode, expono.com/kongcode, expono.com/kongcodebj, expono.com/kongcodejsf, expono.com/kongcodecraft, expono.com/pongya, expono.com/chiritba, expono.com/00777, expono.com/missileproofcraft, expono.com/w7sjin, expono.com/pong, no.fotoalbum.eu/missileproofbj no.fotoalbum.eu/kongya no.fotoalbum.eu/wandoo no.fotoalbum.eu/kongcode no.fotoalbum.eu/zonn no.fotoalbum.eu/sroo "visitor message" in home.freechal.com/sro M-forumet in start.no/forum balkanmissile.123video.nl lasermissile.123video.nl kalijin.123video.nl yangjin.123video.nl missileproofbj.123video.nl kongya.123video.nl kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl pongcode.123video.nl kongcode.123video.nl photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/missileproofbj photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/konglogo-13 photobucket.com/mpbxwb photobucket.com/missileproofbodyebvan photobucket.com/missileproofbodyseries photobucket.com/missileproofbodyplane photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/diplomatindc photobucket.com/megayachtcraft photobucket.com/jinyanghun photobucket.com/00888satellite photobucket.com/srosatellite photobucket.com/urosatellite photobucket.com/oorosatellite photobucket.com/oorvsatellite cash998trilliondollareuro.blogg.no cash950trilliondollareuro.blogg.no benzlogojsf.blogg.no railgunmissile.blogg.no kokodekk.blogg.no kodekk.blogg.no lasermissile.blogg.no kodeck.blogg.no kokodeck.blogg.no missileproofbj.blogg.no missileproofrv.blogg.no missileproofcraft.blogg.no missileproofbodycraft.blogg.no missileproofbody.blogg.no chiritbaimpossible.blogg.no kongcode.blogg.no comment in patak.egloos.com comment in wandoojin.egloos.com kongcode.egloos.com kongcodeqssj.blogg.se, kongcodehsbj.blogg.se, kongcodebj.blogg.se, kongcodejsf.blogg.se, kongcodecraft.blogg.se, kongcode.blogg.se, missileproofbj.blogg.se missileproofbody.blogg.se reddiamondcity.blogg.se(My Wish Lists) sroj.webs.com 00777.webs.com(*Somebody erased 'S-Holosophy' and '00777/007' in Blog) ,,,,etc! "My Message to the public and the world" Russia,China,France,Iran is my choice for my idea and my design. Russian Bank in Russia,Iranian Bank in Iran is my choice. I.B.R.D is my choice for Bank Transaction,Commission. As I Said! See more in youtube.com/kongsatellite youtube.com/missileproofbodyseri no.fotoalbum.eu/wandoo 오래 전서부터 내 케따! 소련과 중국과 프랑스와 이란이 내가 내 아이디어와 내 디자인을 위해서 골른 나라라꼬! "일찌기,여호와 하나님께서 이 하나님께 속한 처음 난 장자를 사랑하사, 미국과 한국과 그 이외의 나라들을 시험하사 나로 하여금 하나님의 생각에 전쩍~~~~으로 동의하게끔 나에게 일체의 모든 것들을 2004년도 부터 보여주셧쓰니. 내가 어찌 감히 입을 열쑤가 이쓰랴!" "세상이 알고 하늘의 천사도 알고 젖뗀 어린아이들도 아나니, 감히 어느 누구가 나에게 힐문을 하겠느뇨~~~~~???" 열 받냐? 그럼 열이나 팍~! 팍~! 파다라! 나 워싱턴 디시에 사는 노숙짜 진양훈이다. 진양훈,에디,완두,나비야, 陳亮勳,陳,亮,勳, JIN YANG HUN, Jin Yang Hun,jin yang hun, eddie,edwardjin, missileproofbody,missileproofbodybj,missileproofbodycraft, missileproofbodyrv,missileproofbj,missileproofrv,missileproofcraft, kongcodebj,kongcodejsf,kongcodecraft,kongcodessbj,lasermissile, balkanmissile,laserbalkanmissile,torpedomissile,radardetectormissile, fingerprintreaderkey,towprintreader950trilliondollarcash, 950trilliondollareurocash, wandoo,WanDoo,wandookong,wandoojin,w7sjin,w7sro,ya,yajin, sro,wro,uro,aio,ooro,prizm, 00777,00888,00999,0007777,0008888,0009999, pong,pobong,popopong,pongya,pororong,atoj,afoj,aioj,aiow,aiox, chiritba.gakoo.darakoo,6ball,sikgi,jesi,dadejin, nabiya,nabi,nabiyo,nabida, cuue,cuue1,sicom,korea,seoul, kongcode,kongkode, negakong, srojin,urojin,sroj,srot,srou,srox,sroi, vtmy,vtrv,ya,ssso,sssm,sssz,sssp,sssq,psro,wsro,qsro, wybrowa, perday50milliondollarbill50box, perday10milliondollarbill50box, do2trilliondollarloan, barbie,barbiegirl,barbielady, maybach2dr,bugatti4dr, multicode,multiplycode,cocktailcode, srobj,srovtolbj,srovtolbj,srovtolrv, sroajax, hsrv,hslrv, vtolssbj,vtolssrv, vtolhsrv,vtoljsbj, vtolssyacht,vtolhsyacht, vtolbenz,vtoldo24,vtolpby, vtolsu59rv, kalijinj7,kalijinj8, supersu59,su59xl,su59xs,su59c, su59rv,su59van,su59suv, be30yacht, ajaxvtol,ajaxyacht,ajaxrv, ajaxcatamaran,ajaxtrimaran, maybach60,maybach60s , be2500rv,be2500yacht,quantrv, sssrv,pongrv,tu22rv,vtolrv,cvxl, satellite,satelite,인공위성,satellitt, mach5rv,mach12ajax,5minutt, a2tak,,ddxtak,ssrv,vtolssrv, camera,radar,kamera,laser,cellphone,5minute, patak,potok,pongtak,kongtak,jintak, a,e,i,u,o,김,이,박,부,한、あ、え、ゆ、い、お、ø,æ,a,u,o, 人,言,月,火,又,ア、エ、ж,э,ъ,ю,ё, *Per Day 100 Trillion Dollar/Euro CASH-"All To Me!" *Per Day 10 Million Dollar Bill/Euro Bill in 20 Box-"All To Me!" {{ My Dream Travel }}-From http://sroj.webs.com {{내 꿈의 여행}} Simply,it i~~~~~~~~~~~~~S 칸딴히 말해서, Travel The World and 7 Seas 수직이착륙 항공모함 CVX을 타고서 꽉 채워가꼬 아있나 with full~~ loaded VTOL CVX! 안전벨트를 메가꼬 Of course, 전 세계와 7대양을 똘아 따니느기 내 꿈의 여행인기라! YORI PONG JORI PONG~~! Don Quixote,Don Quijote,돈키호테 Feb-24-2012 Fredag pm 9:38 Med min Toshiba Laptop Starbuck Coffee Shop #712 1700 Connecticut Avenue NW washington d.c
Yang Jin

18L19-ETEDDN Policy.jpg

by Yang Jin
Taken on 2011-11-28 and uploaded 2012-02-13
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
My Blog List Based on my speculation(Accuracy Rate is very HIGH!), "u.s.a Let's Misunderstand Operation is Failed!" u.s.a has bunch of So~~~ FaithFOO~~~~~L people and agency! First bring this for me! 1) Vietnam Noodle XL,Persian Kabob Koubideh Double/Chelon Soltani 2) 950 Trillion Dollar/Euro CASH, 3) All Credit Card,All Gas Card,Costco,Sam's card, 4) Rental RV Full Option,No Propane,Diesel,Satellite TV/Internet/Phone, Washer/Dryer,Tide w/Bleach 5) Missile Proof Body Series: RV,VTOL Hypersonic Amphibian with 3-Ply M.P.B, Bugatti Renaissance 4 Door/4 Door Jet, Bugatti Renaissance Van/Van Jet VTOL Business Jet,VTOL RV Jet 6) Complete all of my wish lists whatever is in my blogs and homepages and whatever I gonna have! My advice for former u.s president Bill Clinton "Fix your oral sex attitude!" Mijn advies voor de-president u.s president "Bepalen uw mondeling seks houding!" Mitt råd for tidligere u.s president Bill Clinton " Reparere din oral kjønn holdning!" 미국 전 대통령 빌 클링턴을 위한 나의 충고 "주디쎅스하는 태도쫌 바로 자바라!" I do not have email relationship. Geen e-mail contact opnemen met! No Email Contact! Ingen E-post Kontakt! (I used Translation Site!) 워싱턴 디시에 사는 노숙남 진양훈 My name is Jin Yang Hun. I don't have any foreign relationship. They pretend close to me.-웃겨서! My name is Jin Yang Hun. In Washington d.c,I am South Korean Homeless Man who speak Spanish,Portuguese little bit and English and Korean. I do 1 hand push up 7 times in 10 second.(Before,5 second)-See http://youtube.com/balkanmi... I have a square shape nail in one of my right hand finger. I have a small horn on my left knee. http://me2day.net/kongcode http://blog.naver.com/kongcode http://blog.daum.net/kongcode http://kongcode.egloos.com suddenturnoff.vidmeup.com internetfraud.vidmeup.com itwasmytest.vidmeup.com http://kongcode.vidmeup.com http://www.thoughts.com/9989trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/998trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/950trilliondollareurocash, http://www.thoughts.com/950trilliondollarcash blip.tv/suddenturnoff blip.tv/internetfraud blip.tv/moneycardsrv blip.tv/998trilliondollareurocash http://blip.tv/950trilliondollarcash youtube.com/kongcodebj youtube.com/kongcodejsf youtube.com/radardetectormissile youtube.com/laserbalkanmissile youtube.com/kongcodecraft youtube.com/balkanmissile youtube.com/torpedomissile youtube.com/kokodeck youtube.com/pohongya youtube.com/missileproofbj youtube.com/missileproofcraft youtube.com/kongsatellite youtube.com/mpbxwb youtube.com/missileproofbodyseri youtube.com/missileproofbody youtube.com/bugattijet youtube.com/bugattirenaissance4d youtube.com/jinyanghun youtube.com/srosatellite youtube.com/megayachtcraft See youtube.com/jinyanghun ssbj.vona.nl kongcodeamphibian.come2me.nl expono.com/kongcodeqssj, expono.com/kongcodeamphibian, expono.com/998trilliondollareurocash expono.com/9989trilliondollareurocash expono.com/ertkode, expono.com/kongkode, expono.com/kongcode, expono.com/kongcodebj, expono.com/kongcodejsf, expono.com/kongcodecraft, expono.com/pongya, expono.com/chiritba, expono.com/00777, expono.com/missileproofcraft, expono.com/w7sjin, expono.com/pong, no.fotoalbum.eu/missileproofbj no.fotoalbum.eu/kongya no.fotoalbum.eu/wandoo no.fotoalbum.eu/kongcode no.fotoalbum.eu/zonn no.fotoalbum.eu/sroo "visitor message" in home.freechal.com/sro M-forumet in start.no/forum kongcodetorpedo.123video.nl balkanmissile.123video.nl lasermissile.123video.nl kalijin.123video.nl yangjin.123video.nl missileproofbj.123video.nl kongya.123video.nl kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl pongcode.123video.nl kongcode.123video.nl photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/missileproofbj photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/konglogo-13 photobucket.com/mpbxwb photobucket.com/missileproofbodyebvan photobucket.com/missileproofbodyseries photobucket.com/missileproofbodyplane photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/diplomatindc photobucket.com/megayachtcraft photobucket.com/jinyanghun photobucket.com/00888satellite photobucket.com/srosatellite photobucket.com/urosatellite photobucket.com/oorosatellite photobucket.com/oorvsatellite kongcodeqssj.blogg.no kongcodetrorpedo.blogg.no cash950trilliondollareuro.blogg.no cash950trilliondollareuro.blogg.no benzlogojsf.blogg.no railgunmissile.blogg.no kokodekk.blogg.no kodekk.blogg.no lasermissile.blogg.no kodeck.blogg.no kokodeck.blogg.no missileproofbj.blogg.no missileproofrv.blogg.no missileproofcraft.blogg.no missileproofbodycraft.blogg.no missileproofbody.blogg.no chiritbaimpossible.blogg.no kongcode.blogg.no comment in patak.egloos.com comment in wandoojin.egloos.com kongcodeamphibian.blogg.se ssbj.blogg.se torpedokongcode.blogg.se kongcodetorpedo.blogg.se kongcodeqssj.blogg.se kongcodebj.blogg.se, kongcodejsf.blogg.se, kongcodejsf.blogg.se missileproofbj.blogg.se missileproofbody.blogg.se reddiamondcity.blogg.se(My Wish Lists) sroj.webs.com 00777.webs.com(*Somebody erased 'S-Holosophy' and '00777/007' in Blog) ,,,,etc! "My Message to the public and the world" Russia,China,France,Iran is my choice for my idea and my design. Russian Bank in Russia,Iranian Bank in Iran is my choice. I.B.R.D is my choice for Bank Transaction,Commission. As I Said! See more in youtube.com/kongsatellite youtube.com/missileproofbodyseri no.fotoalbum.eu/wandoo 오래 전서부터 내 케따! 소련과 중국과 프랑스와 이란이 내가 내 아이디어와 내 디자인을 위해서 골른 나라라꼬! "일찌기,여호와 하나님께서 이 하나님께 속한 처음 난 장자를 사랑하사, 미국과 한국과 그 이외의 나라들을 시험하사 나로 하여금 하나님의 생각에 전쩍~~~~으로 동의하게끔 나에게 일체의 모든 것들을 2004년도 부터 보여주셧쓰니. 내가 어찌 감히 입을 열쑤가 이쓰랴!" "세상이 알고 하늘의 천사도 알고 젖뗀 어린아이들도 아나니, 감히 어느 누구가 나에게 힐문을 하겠느뇨~~~~~???" 열 받냐? 그럼 열이나 팍~! 팍~! 파다라! 나 워싱턴 디시에 사는 노숙짜 진양훈이다. Feb-1-2012 Mandag pm 1:10 Med min Toshiba3Laptop Starbuck Coffee Shop #702 1501 Connecticut Avenue NW washington d.c
Yang Jin

My Design-Kongcode QSSJ-1-1.jpg

by Yang Jin
Uploaded 2012-02-07
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Jeg sove i min telt på 18th st mellom K st og L st i washington d.c. Jeg tror du kan ikke forstå om amerikansk samfunnet. Jeg bor i washington d.c u.s.a. *Mange Folker sa,Donasjon har blitt stjålet fra andre land i washington d.c! Jeg har Forhåndsbetalt Mobiltelefon(202-735-7127). Jeg har aldri hatt donasjon som bærbar PC, MacBook Pro, Digital videokamera, digitalkamera, Stor Antall PENGER. Hvis du vil, kan du bringe det til meg, direkte. *Du kan se meg på 18th st og L st etter kl 7:00 på kvelden. Hvis du ville kontakte, ringe 202-735-7127 (Dette tallet er effektive inntil noen skal stjele min mobiltelefon). Min ny blogg: kongcodeqssj.blogg.se, expono.com/9989trilliondollareurocash, kongcodehsbj.blogg.se cash998trilliondollareuro.blogg.no, thoughts.com/9989trilliondollareurocash, blip.tv/998trilliondollareurocash, cash950trilliondollareurocash, thoughts.com/950trilliondollareurocash, throughts.com/950trilliondollarcash, blip.tv/950trilliondollarcash, kongcode.vidmeup.com, benzlogojsf.blogg.no, balkanmissile.blogg.no, youtube.com/kongcodebj, railgunmissile.blogg. no,youtube.com/kongcodejsf, blog.naver.com/kongcode kongcodecraft.blogg.no expono.com/kongcodecraft no.fotoalbum.eu/00777 no.fotoalbum.eu/kongcode kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl youtube.com/missileproofrv photobucket.com/missileproofcraft photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/missileproofbodybugattij youtube.com/missileproofbj missileproofbj.123video.nl. Hyppig, se 'visitor message' i home.freechal.com/sro My Blog List Based on my speculation(Accuracy Rate is very HIGH!), "u.s.a Let's Misunderstand Operation is Failed!" u.s.a has bunch of So~~~ FaithFOO~~~~~L people and agency! First bring this for me! 1) Vietnam Noodle XL,Persian Kabob Koubideh Double/Chelon Soltani 2) 950 Trillion Dollar/Euro CASH, 3) All Credit Card,All Gas Card,Costco,Sam's card, 4) Rental RV Full Option,No Propane,Diesel,Satellite TV/Internet/Phone, Washer/Dryer,Tide w/Bleach 5) Missile Proof Body Series: RV,VTOL Hypersonic Amphibian with 3-Ply M.P.B, Bugatti Renaissance 4 Door/4 Door Jet, Bugatti Renaissance Van/Van Jet VTOL Business Jet,VTOL RV Jet 6) Complete all of my wish lists whatever is in my blogs and homepages and whatever I gonna have! My advice for former u.s president Bill Clinton "Fix your oral sex attitude!" Mijn advies voor de-president u.s president "Bepalen uw mondeling seks houding!" Mitt råd for tidligere u.s president Bill Clinton " Reparere din oral kjønn holdning!" 미국 전 대통령 빌 클링턴을 위한 나의 충고 "주디쎅스하는 태도쫌 바로 자바라!" I do not have email relationship. Geen e-mail contact opnemen met! No Email Contact! Ingen E-post Kontakt! (I used Translation Site!) 워싱턴 디시에 사는 노숙남 진양훈 My name is Jin Yang Hun. I don't have any foreign relationship. They pretend close to me.-웃겨서! My name is Jin Yang Hun. In Washington d.c,I am South Korean Homeless Man who speak Spanish,Portuguese little bit and English and Korean. I do 1 hand push up 7 times in 10 second.(Before,5 second)-See http://youtube.com/balkanmi... I have a square shape nail in one of my right hand finger. I have a small horn on my left knee. http://me2day.net/kongcode http://blog.naver.com/kongcode http://blog.daum.net/kongcode http://kongcode.egloos.com http://kongcode.vidmeup.com http://www.thoughts.com/950trilliondollarcash http://www.thoughts.com/950trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/998trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/9989trilliondollareurocash http://kongcode.vidmeup.com http://itwasmytest.vidmeup.com http://www.expono.com/9989trilliondollareurocash, http://www.expono.com/998trilliondollareurocash, http://blip.tv/998trilliondollareurocash http://blip.tv/950trilliondollarcash youtube.com/kongcodebj youtube.com/kongcodejsf youtube.com/radardetectormissile youtube.com/laserbalkanmissile youtube.com/kongcodecraft youtube.com/balkanmissile youtube.com/torpedomissile youtube.com/kokodeck youtube.com/pohongya youtube.com/missileproofbj youtube.com/missileproofcraft youtube.com/kongsatellite youtube.com/mpbxwb youtube.com/missileproofbodyseri youtube.com/missileproofbody youtube.com/bugattijet youtube.com/bugattirenaissance4d youtube.com/jinyanghun youtube.com/srosatellite youtube.com/megayachtcraft See youtube.com/jinyanghun expono.com/9989trilliondollareurocash, expono.com/998trilliondollareurocash, expono.com/ertkode, expono.com/kongkode, expono.com/kongcode, expono.com/kongcodebj, expono.com/kongcodejsf, expono.com/kongcodecraft, expono.com/pongya, expono.com/chiritba, expono.com/00777, expono.com/missileproofcraft, expono.com/w7sjin, expono.com/pong, no.fotoalbum.eu/missileproofbj no.fotoalbum.eu/kongya no.fotoalbum.eu/wandoo no.fotoalbum.eu/kongcode no.fotoalbum.eu/zonn no.fotoalbum.eu/sroo "visitor message" in home.freechal.com/sro M-forumet in start.no/forum balkanmissile.123video.nl lasermissile.123video.nl kalijin.123video.nl yangjin.123video.nl missileproofbj.123video.nl kongya.123video.nl kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl pongcode.123video.nl kongcode.123video.nl photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/missileproofbj photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/konglogo-13 photobucket.com/mpbxwb photobucket.com/missileproofbodyebvan photobucket.com/missileproofbodyseries photobucket.com/missileproofbodyplane photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/diplomatindc photobucket.com/megayachtcraft photobucket.com/jinyanghun photobucket.com/00888satellite photobucket.com/srosatellite photobucket.com/urosatellite photobucket.com/oorosatellite photobucket.com/oorvsatellite cash998trilliondollareuro.blogg.no cash950trilliondollareuro.blogg.no benzlogojsf.blogg.no railgunmissile.blogg.no kokodekk.blogg.no kodekk.blogg.no lasermissile.blogg.no kodeck.blogg.no kokodeck.blogg.no missileproofbj.blogg.no missileproofrv.blogg.no missileproofcraft.blogg.no missileproofbodycraft.blogg.no missileproofbody.blogg.no chiritbaimpossible.blogg.no kongcode.blogg.no comment in patak.egloos.com comment in wandoojin.egloos.com kongcode.egloos.com kongcodeqssj.blogg.se, kongcodehsbj.blogg.se, kongcodebj.blogg.se, kongcodejsf.blogg.se, kongcodecraft.blogg.se, kongcode.blogg.se, missileproofbj.blogg.se missileproofbody.blogg.se reddiamondcity.blogg.se(My Wish Lists) sroj.webs.com 00777.webs.com(*Somebody erased 'S-Holosophy' and '00777/007' in Blog) ,,,,etc! "My Message to the public and the world" Russia,China,France,Iran is my choice for my idea and my design. Russian Bank in Russia,Iranian Bank in Iran is my choice. I.B.R.D is my choice for Bank Transaction,Commission. As I Said! See more in youtube.com/kongsatellite youtube.com/missileproofbodyseri no.fotoalbum.eu/wandoo 오래 전서부터 내 케따! 소련과 중국과 프랑스와 이란이 내가 내 아이디어와 내 디자인을 위해서 골른 나라라꼬! "일찌기,여호와 하나님께서 이 하나님께 속한 처음 난 장자를 사랑하사, 미국과 한국과 그 이외의 나라들을 시험하사 나로 하여금 하나님의 생각에 전쩍~~~~으로 동의하게끔 나에게 일체의 모든 것들을 2004년도 부터 보여주셧쓰니. 내가 어찌 감히 입을 열쑤가 이쓰랴!" "세상이 알고 하늘의 천사도 알고 젖뗀 어린아이들도 아나니, 감히 어느 누구가 나에게 힐문을 하겠느뇨~~~~~???" 열 받냐? 그럼 열이나 팍~! 팍~! 파다라! 나 워싱턴 디시에 사는 노숙짜 진양훈이다. 진양훈,에디,완두,나비야, 陳亮勳,陳,亮,勳, JIN YANG HUN, Jin Yang Hun,jin yang hun, eddie,edwardjin, missileproofbody,missileproofbodybj,missileproofbodycraft, missileproofbodyrv,missileproofbj,missileproofrv,missileproofcraft,kongqssj, kongcodebj,kongcodejsf,kongcodecraft,kongcodessbj,lasermissile, balkanmissile,laserbalkanmissile,torpedomissile,radardetectormissile, fingerprintreaderkey,towprintreader950trilliondollarcash, 950trilliondollareurocash, wandoo,WanDoo,wandookong,wandoojin,w7sjin,w7sro,ya,yajin, sro,wro,uro,aio,ooro,prizm, 00777,00888,00999,0007777,0008888,0009999, pong,pobong,popopong,pongya,pororong,atoj,afoj,aioj,aiow,aiox, chiritba.gakoo.darakoo,6ball,sikgi,jesi,dadejin, nabiya,nabi,nabiyo,nabida, cuue,cuue1,sicom,korea,seoul, kongcode,kongkode, negakong, srojin,urojin,sroj,srot,srou,srox,sroi, vtmy,vtrv,ya,ssso,sssm,sssz,sssp,sssq,psro,wsro,qsro, wybrowa, perday50milliondollarbill50box, perday10milliondollarbill50box, do2trilliondollarloan, barbie,barbiegirl,barbielady, maybach2dr,bugatti4dr, multicode,multiplycode,cocktailcode, srobj,srovtolbj,srovtolbj,srovtolrv, sroajax, hsrv,hslrv, vtolssbj,vtolssrv, vtolhsrv,vtoljsbj, vtolssyacht,vtolhsyacht, vtolbenz,vtoldo24,vtolpby, vtolsu59rv, kalijinj7,kalijinj8, supersu59,su59xl,su59xs,su59c, su59rv,su59van,su59suv, be30yacht, ajaxvtol,ajaxyacht,ajaxrv, ajaxcatamaran,ajaxtrimaran, maybach60,maybach60s , be2500rv,be2500yacht,quantrv, sssrv,pongrv,tu22rv,vtolrv,cvxl, satellite,satelite,인공위성,satellitt, mach5rv,mach12ajax,5minutt, a2tak,,ddxtak,ssrv,vtolssrv, camera,radar,kamera,laser,cellphone,5minute, patak,potok,pongtak,kongtak,jintak, a,e,i,u,o,김,이,박,부,한、あ、え、ゆ、い、お、ø,æ,a,u,o, 人,言,月,火,又,ア、エ、ж,э,ъ,ю,ё, *Per Day 100 Trillion Dollar/Euro CASH-"All To Me!" *Per Day 10 Million Dollar Bill/Euro Bill in 20 Box-"All To Me!" {{ My Dream Travel }}-From http://sroj.webs.com {{내 꿈의 여행}} Simply,it i~~~~~~~~~~~~~S 칸딴히 말해서, Travel The World and 7 Seas 수직이착륙 항공모함 CVX을 타고서 꽉 채워가꼬 아있나 with full~~ loaded VTOL CVX! 안전벨트를 메가꼬 Of course, 전 세계와 7대양을 똘아 따니느기 내 꿈의 여행인기라! YORI PONG JORI PONG~~! Don Quixote,Don Quijote,돈키호테 Feb-6-2012 Mandag pm 9:38 Med min Toshiba Laptop Starbuck Coffee Shop #702 1501 Connecticut Avenue NW washington d.c
Yang Jin

18L19-My Blog List.jpg

by Yang Jin
Taken on 2011-11-28 and uploaded 2012-02-07
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Jeg sove i min telt på 18th st mellom K st og L st i washington d.c. Jeg tror du kan ikke forstå om amerikansk samfunnet. Jeg bor i washington d.c u.s.a. *Mange Folker sa,Donasjon har blitt stjålet fra andre land i washington d.c! Jeg har Forhåndsbetalt Mobiltelefon(202-735-7127). Jeg har aldri hatt donasjon som bærbar PC, MacBook Pro, Digital videokamera, digitalkamera, Stor Antall PENGER. Hvis du vil, kan du bringe det til meg, direkte. *Du kan se meg på 18th st og L st etter kl 7:00 på kvelden. Hvis du ville kontakte, ringe 202-735-7127 (Dette tallet er effektive inntil noen skal stjele min mobiltelefon). Min ny blogg: kongcodeqssj.blogg.se, expono.com/9989trilliondollareurocash, kongcodehsbj.blogg.se cash998trilliondollareuro.blogg.no, thoughts.com/9989trilliondollareurocash, blip.tv/998trilliondollareurocash, cash950trilliondollareurocash, thoughts.com/950trilliondollareurocash, throughts.com/950trilliondollarcash, blip.tv/950trilliondollarcash, kongcode.vidmeup.com, benzlogojsf.blogg.no, balkanmissile.blogg.no, youtube.com/kongcodebj, railgunmissile.blogg. no,youtube.com/kongcodejsf, blog.naver.com/kongcode kongcodecraft.blogg.no expono.com/kongcodecraft no.fotoalbum.eu/00777 no.fotoalbum.eu/kongcode kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl youtube.com/missileproofrv photobucket.com/missileproofcraft photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/missileproofbodybugattij youtube.com/missileproofbj missileproofbj.123video.nl. Hyppig, se 'visitor message' i home.freechal.com/sro My Blog List Based on my speculation(Accuracy Rate is very HIGH!), "u.s.a Let's Misunderstand Operation is Failed!" u.s.a has bunch of So~~~ FaithFOO~~~~~L people and agency! First bring this for me! 1) Vietnam Noodle XL,Persian Kabob Koubideh Double/Chelon Soltani 2) 950 Trillion Dollar/Euro CASH, 3) All Credit Card,All Gas Card,Costco,Sam's card, 4) Rental RV Full Option,No Propane,Diesel,Satellite TV/Internet/Phone, Washer/Dryer,Tide w/Bleach 5) Missile Proof Body Series: RV,VTOL Hypersonic Amphibian with 3-Ply M.P.B, Bugatti Renaissance 4 Door/4 Door Jet, Bugatti Renaissance Van/Van Jet VTOL Business Jet,VTOL RV Jet 6) Complete all of my wish lists whatever is in my blogs and homepages and whatever I gonna have! My advice for former u.s president Bill Clinton "Fix your oral sex attitude!" Mijn advies voor de-president u.s president "Bepalen uw mondeling seks houding!" Mitt råd for tidligere u.s president Bill Clinton " Reparere din oral kjønn holdning!" 미국 전 대통령 빌 클링턴을 위한 나의 충고 "주디쎅스하는 태도쫌 바로 자바라!" I do not have email relationship. Geen e-mail contact opnemen met! No Email Contact! Ingen E-post Kontakt! (I used Translation Site!) 워싱턴 디시에 사는 노숙남 진양훈 My name is Jin Yang Hun. I don't have any foreign relationship. They pretend close to me.-웃겨서! My name is Jin Yang Hun. In Washington d.c,I am South Korean Homeless Man who speak Spanish,Portuguese little bit and English and Korean. I do 1 hand push up 7 times in 10 second.(Before,5 second)-See http://youtube.com/balkanmi... I have a square shape nail in one of my right hand finger. I have a small horn on my left knee. http://me2day.net/kongcode http://blog.naver.com/kongcode http://blog.daum.net/kongcode http://kongcode.egloos.com http://kongcode.vidmeup.com http://www.thoughts.com/950trilliondollarcash http://www.thoughts.com/950trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/998trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/9989trilliondollareurocash http://kongcode.vidmeup.com http://itwasmytest.vidmeup.com http://www.expono.com/9989trilliondollareurocash, http://www.expono.com/998trilliondollareurocash, http://blip.tv/998trilliondollareurocash http://blip.tv/950trilliondollarcash youtube.com/kongcodebj youtube.com/kongcodejsf youtube.com/radardetectormissile youtube.com/laserbalkanmissile youtube.com/kongcodecraft youtube.com/balkanmissile youtube.com/torpedomissile youtube.com/kokodeck youtube.com/pohongya youtube.com/missileproofbj youtube.com/missileproofcraft youtube.com/kongsatellite youtube.com/mpbxwb youtube.com/missileproofbodyseri youtube.com/missileproofbody youtube.com/bugattijet youtube.com/bugattirenaissance4d youtube.com/jinyanghun youtube.com/srosatellite youtube.com/megayachtcraft See youtube.com/jinyanghun expono.com/9989trilliondollareurocash, expono.com/998trilliondollareurocash, expono.com/ertkode, expono.com/kongkode, expono.com/kongcode, expono.com/kongcodebj, expono.com/kongcodejsf, expono.com/kongcodecraft, expono.com/pongya, expono.com/chiritba, expono.com/00777, expono.com/missileproofcraft, expono.com/w7sjin, expono.com/pong, no.fotoalbum.eu/missileproofbj no.fotoalbum.eu/kongya no.fotoalbum.eu/wandoo no.fotoalbum.eu/kongcode no.fotoalbum.eu/zonn no.fotoalbum.eu/sroo "visitor message" in home.freechal.com/sro M-forumet in start.no/forum balkanmissile.123video.nl lasermissile.123video.nl kalijin.123video.nl yangjin.123video.nl missileproofbj.123video.nl kongya.123video.nl kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl pongcode.123video.nl kongcode.123video.nl photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/missileproofbj photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/konglogo-13 photobucket.com/mpbxwb photobucket.com/missileproofbodyebvan photobucket.com/missileproofbodyseries photobucket.com/missileproofbodyplane photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/diplomatindc photobucket.com/megayachtcraft photobucket.com/jinyanghun photobucket.com/00888satellite photobucket.com/srosatellite photobucket.com/urosatellite photobucket.com/oorosatellite photobucket.com/oorvsatellite cash998trilliondollareuro.blogg.no cash950trilliondollareuro.blogg.no benzlogojsf.blogg.no railgunmissile.blogg.no kokodekk.blogg.no kodekk.blogg.no lasermissile.blogg.no kodeck.blogg.no kokodeck.blogg.no missileproofbj.blogg.no missileproofrv.blogg.no missileproofcraft.blogg.no missileproofbodycraft.blogg.no missileproofbody.blogg.no chiritbaimpossible.blogg.no kongcode.blogg.no comment in patak.egloos.com comment in wandoojin.egloos.com kongcode.egloos.com kongcodeqssj.blogg.se, kongcodehsbj.blogg.se, kongcodebj.blogg.se, kongcodejsf.blogg.se, kongcodecraft.blogg.se, kongcode.blogg.se, missileproofbj.blogg.se missileproofbody.blogg.se reddiamondcity.blogg.se(My Wish Lists) sroj.webs.com 00777.webs.com(*Somebody erased 'S-Holosophy' and '00777/007' in Blog) ,,,,etc! "My Message to the public and the world" Russia,China,France,Iran is my choice for my idea and my design. Russian Bank in Russia,Iranian Bank in Iran is my choice. I.B.R.D is my choice for Bank Transaction,Commission. As I Said! See more in youtube.com/kongsatellite youtube.com/missileproofbodyseri no.fotoalbum.eu/wandoo 오래 전서부터 내 케따! 소련과 중국과 프랑스와 이란이 내가 내 아이디어와 내 디자인을 위해서 골른 나라라꼬! "일찌기,여호와 하나님께서 이 하나님께 속한 처음 난 장자를 사랑하사, 미국과 한국과 그 이외의 나라들을 시험하사 나로 하여금 하나님의 생각에 전쩍~~~~으로 동의하게끔 나에게 일체의 모든 것들을 2004년도 부터 보여주셧쓰니. 내가 어찌 감히 입을 열쑤가 이쓰랴!" "세상이 알고 하늘의 천사도 알고 젖뗀 어린아이들도 아나니, 감히 어느 누구가 나에게 힐문을 하겠느뇨~~~~~???" 열 받냐? 그럼 열이나 팍~! 팍~! 파다라! 나 워싱턴 디시에 사는 노숙짜 진양훈이다. 진양훈,에디,완두,나비야, 陳亮勳,陳,亮,勳, JIN YANG HUN,Jin Yang Hun,jin yang hun, eddie,edwardjin, missileproofbody,missileproofbodybj,missileproofbodycraft, missileproofbodyrv,missileproofbj,missileproofrv,missileproofcraft, kongcodebj,kongcodejsf,kongcodecraft,kongcodessbj,lasermissile, balkanmissile,laserbalkanmissile,torpedomissile,radardetectormissile, fingerprintreaderkey,towprintreader950trilliondollarcash, 950trilliondollareurocash, wandoo,WanDoo,wandookong,wandoojin,w7sjin,w7sro,ya,yajin, sro,wro,uro,aio,ooro,prizm, 00777,00888,00999,0007777,0008888,0009999, pong,pobong,popopong,pongya,pororong,atoj,afoj,aioj,aiow,aiox, chiritba.gakoo.darakoo,6ball,sikgi,jesi,dadejin, nabiya,nabi,nabiyo,nabida, cuue,cuue1,sicom,korea,seoul, kongcode,kongkode, negakong, srojin,urojin,sroj,srot,srou,srox,sroi, vtmy,vtrv,ya,ssso,sssm,sssz,sssp,sssq,psro,wsro,qsro, wybrowa, perday50milliondollarbill50box, perday10milliondollarbill50box, do2trilliondollarloan, barbie,barbiegirl,barbielady, maybach2dr,bugatti4dr, multicode,multiplycode,cocktailcode, srobj,srovtolbj,srovtolbj,srovtolrv, sroajax, hsrv,hslrv, vtolssbj,vtolssrv, vtolhsrv,vtoljsbj, vtolssyacht,vtolhsyacht, vtolbenz,vtoldo24,vtolpby, vtolsu59rv, kalijinj7,kalijinj8, supersu59,su59xl,su59xs,su59c, su59rv,su59van,su59suv, be30yacht, ajaxvtol,ajaxyacht,ajaxrv, ajaxcatamaran,ajaxtrimaran, maybach60,maybach60s , be2500rv,be2500yacht,quantrv, sssrv,pongrv,tu22rv,vtolrv,cvxl, satellite,satelite,인공위성,satellitt, mach5rv,mach12ajax,5minutt, a2tak,,ddxtak,ssrv,vtolssrv, camera,radar,kamera,laser,cellphone,5minute, patak,potok,pongtak,kongtak,jintak, a,e,i,u,o,김,이,박,부,한、あ、え、ゆ、い、お、ø,æ,a,u,o, 人,言,月,火,又,ア、エ、ж,э,ъ,ю,ё, *Per Day 100 Trillion Dollar/Euro CASH-"All To Me!" *Per Day 10 Million Dollar Bill/Euro Bill in 20 Box-"All To Me!" {{ My Dream Travel }}-From http://sroj.webs.com {{내 꿈의 여행}} Simply,it i~~~~~~~~~~~~~S 칸딴히 말해서, Travel The World and 7 Seas 수직이착륙 항공모함 CVX을 타고서 꽉 채워가꼬 아있나 with full~~ loaded VTOL CVX! 안전벨트를 메가꼬 Of course, 전 세계와 7대양을 똘아 따니느기 내 꿈의 여행인기라! YORI PONG JORI PONG~~! Don Quixote,Don Quijote,돈키호테 Feb-5-2012 Sondag pm 7:57 Med min Toshiba Laptop Starbuck Coffee Shop #702 1501 Connecticut Avenue NW washington d.c
Yang Jin

18L19-My Blog List-1.jpg

by Yang Jin
Taken on 2011-11-28 and uploaded 2012-02-07
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Attorney License and Judge License shouldn't be allowed to Gay People and Anybody who support Gay Right. Even,they shouldn't work in Police Department and Intelligence Agency and Post Office and DMV and any government organization. Just like I said in my video, they doesn't want to carry out Justice and Fair. Gay people and people who support gay right support only Gay People. Through this way I have slept in the street from 2004. Exposing Drug Business,Identity Theft,Hidden Camera Business is harmful and fateful and dangerous. There is a bunch of unimaginable risk. My Blog List Based on my speculation(Accuracy Rate is very HIGH!), "u.s.a Let's Misunderstand Operation is Failed!" u.s.a has bunch of So~~~ FaithFOO~~~~~L people and agency! First bring this for me! 1) Vietnam Noodle XL,Persian Kabob Koubideh Double/Chelon Soltani 2) 950 Trillion Dollar/Euro CASH, 3) All Credit Card,All Gas Card,Costco,Sam's card, 4) Rental RV Full Option,No Propane,Diesel,Satellite TV/Internet/Phone, Washer/Dryer,Tide w/Bleach 5) Missile Proof Body Series: RV,VTOL Hypersonic Amphibian with 3-Ply M.P.B, Bugatti Renaissance 4 Door/4 Door Jet, Bugatti Renaissance Van/Van Jet VTOL Business Jet,VTOL RV Jet 6) Complete all of my wish lists whatever is in my blogs and homepages and whatever I gonna have! My advice for former u.s president Bill Clinton "Fix your oral sex attitude!" Mijn advies voor de-president u.s president "Bepalen uw mondeling seks houding!" Mitt råd for tidligere u.s president Bill Clinton " Reparere din oral kjønn holdning!" 미국 전 대통령 빌 클링턴을 위한 나의 충고 "주디쎅스하는 태도쫌 바로 자바라!" I do not have email relationship. Geen e-mail contact opnemen met! No Email Contact! Ingen E-post Kontakt! (I used Translation Site!) 워싱턴 디시에 사는 노숙남 진양훈 My name is Jin Yang Hun. I don't have any foreign relationship. They pretend close to me.-웃겨서! My name is Jin Yang Hun. In Washington d.c,I am South Korean Homeless Man who speak Spanish,Portuguese little bit and English and Korean. I do 1 hand push up 7 times in 10 second.(Before,5 second)-See http://youtube.com/balkanmi... I have a square shape nail in one of my right hand finger. I have a small horn on my left knee. http://me2day.net/kongcode http://blog.naver.com/kongcode http://blog.daum.net/kongcode http://kongcode.egloos.com http://kongcode.vidmeup.com http://www.thoughts.com/950trilliondollarcash http://www.thoughts.com/950trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/998trilliondollareurocash http://www.thoughts.com/9989trilliondollareurocash kongcode.vidmeup.com itwasmytest.vidmeup.com http://blip.tv/moneycardsrv, http://blip.tv/998trilliondollareurocash http://blip.tv/950trilliondollarcash youtube.com/kongcodebj youtube.com/kongcodejsf youtube.com/radardetectormissile youtube.com/laserbalkanmissile youtube.com/kongcodecraft youtube.com/balkanmissile youtube.com/torpedomissile youtube.com/kokodeck youtube.com/pohongya youtube.com/missileproofbj youtube.com/missileproofcraft youtube.com/kongsatellite youtube.com/mpbxwb youtube.com/missileproofbodyseri youtube.com/missileproofbody youtube.com/bugattijet youtube.com/bugattirenaissance4d youtube.com/jinyanghun youtube.com/srosatellite youtube.com/megayachtcraft See youtube.com/jinyanghun expono.com/998trilliondollareurocash, expono.com/ertkode, expono.com/kongkode, expono.com/kongcode, expono.com/kongcodebj, expono.com/kongcodejsf, expono.com/kongcodecraft, expono.com/pongya, expono.com/chiritba, expono.com/00777, expono.com/missileproofcraft, expono.com/w7sjin, expono.com/pong, no.fotoalbum.eu/missileproofbj no.fotoalbum.eu/kongya no.fotoalbum.eu/wandoo no.fotoalbum.eu/kongcode no.fotoalbum.eu/zonn no.fotoalbum.eu/sroo "visitor message" in home.freechal.com/sro M-forumet in start.no/forum balkanmissile.123video.nl lasermissile.123video.nl kalijin.123video.nl yangjin.123video.nl missileproofbj.123video.nl kongya.123video.nl kongjin.123video.nl kongkong.123video.nl pongcode.123video.nl kongcode.123video.nl photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/missileproofbj photobucket.com/kongcodecraft photobucket.com/konglogo-13 photobucket.com/mpbxwb photobucket.com/missileproofbodyebvan photobucket.com/missileproofbodyseries photobucket.com/missileproofbodyplane photobucket.com/missileproofbodyrv photobucket.com/diplomatindc photobucket.com/megayachtcraft photobucket.com/jinyanghun photobucket.com/00888satellite photobucket.com/srosatellite photobucket.com/urosatellite photobucket.com/oorosatellite photobucket.com/oorvsatellite cash998trilliondollareuro.blogg.no cash950trilliondollareuro.blogg.no benzlogojsf.blogg.no railgunmissile.blogg.no kokodekk.blogg.no kodekk.blogg.no lasermissile.blogg.no kodeck.blogg.no kokodeck.blogg.no missileproofbj.blogg.no missileproofrv.blogg.no missileproofcraft.blogg.no missileproofbodycraft.blogg.no missileproofbody.blogg.no chiritbaimpossible.blogg.no kongcode.blogg.no comment in patak.egloos.com comment in wandoojin.egloos.com kongcodehsbj.blogg.se kongcodebj.blogg.se kongcodejsf.blogg.se kongcodecraft.blogg.se kongcode.blogg.se missileproofbj.blogg.se missileproofbody.blogg.se reddiamondcity.blogg.se(My Wish Lists) sroj.webs.com 00777.webs.com(*Somebody erased 'S-Holosophy' and '00777/007' in Blog) ,,,,etc! "My Message to the public and the world" Russia,China,France,Iran is my choice for my idea and my design. Russian Bank in Russia,Iranian Bank in Iran is my choice. I.B.R.D is my choice for Bank Transaction,Commission. As I Said! See more in youtube.com/kongsatellite youtube.com/missileproofbodyseri no.fotoalbum.eu/wandoo 오래 전서부터 내 케따! 소련과 중국과 프랑스와 이란이 내가 내 아이디어와 내 디자인을 위해서 골른 나라라꼬! "일찌기,여호와 하나님께서 이 하나님께 속한 처음 난 장자를 사랑하사, 미국과 한국과 그 이외의 나라들을 시험하사 나로 하여금 하나님의 생각에 전쩍~~~~으로 동의하게끔 나에게 일체의 모든 것들을 2004년도 부터 보여주셧쓰니. 내가 어찌 감히 입을 열쑤가 이쓰랴!" "세상이 알고 하늘의 천사도 알고 젖뗀 어린아이들도 아나니, 감히 어느 누구가 나에게 힐문을 하겠느뇨~~~~~???" 열 받냐? 그럼 열이나 팍~! 팍~! 파다라! 나 워싱턴 디시에 사는 노숙짜 진양훈이다.
Yang Jin

Cyber Crime-1.png

by Yang Jin
Uploaded 2012-01-06
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
This is Cyber Crime by many government with u.s.a in u~.s~.a~. Do you know? They are attorney,police,judge, politician,pastor,priest,christian,security,P.I,messenger,media,TV,newspaper company,radio,real estate agent,loan agent,construction company, asset management company,hollywood,bollywood,movie star,their body guard,their attoney team,former president,royal connection,,,,even,there is homeless people. I am just normal homeless. They are homeless for the operation. (English Version) This is Cyber crime what was discovered in expono.com/kongcodejsf. Location with the map in expono.com was Algeria in Africa. This Starbuck Coffee Shop is located just 2 block away from White House in washington d.c. I think somebody changed IP address. It is u.s.a government operation with most of minority and gay and drug organization. They should have had this operation from long time ago. Unfortunately, It was detected today. Obama administration should have gay operation and lobby operation. I did not support Obama and Joe Biden. But somebody said it was someone who has supported them on my identity. I did not vot for anybody from more than 10 years ago. (Norweigian Version) Dette er Cyber ​​Crime av mange regjeringen med usa i u ~. S ~. A ~. Vet du det? De er advokat, politi, dommer, politiker, pastor, prest, christian, sikkerhet, PI, messenger, media, TV, avishus, radio, eiendomsmegler, lån agent, byggefirma, asset management selskap, Hollywood, Bollywood, filmstjerne, deres kropp vakt, deres attoney team, tidligere president, kongelig tilkobling,,,, selv er det hjemløse. Jeg er bare normal hjemløse. De er hjemløse for operasjonen. Dette er Cyber ​​forbrytelse det som ble oppdaget i expono.com / kongcodejsf. Plassering med kartet i expono.com ble Algerie i Afrika. Dette Starbuck Coffee Shop ligger kun 2 kvartal unna hvite hus i Washington D.C. Jeg tror noen skiftet IP-adresse. Det er usa regjeringen drift med de fleste av minoritets-og homofile og narkotika organisasjon. De bør ha hatt denne operasjonen fra lenge siden. Dessverre, Det ble oppdaget i dag. Obama-administrasjonen bør ha homofile drift og lobby drift. Jeg fikk ikke støtter Obama og Joe Biden. Men noen sa det var noen som har støttet dem på min identitet. Jeg hadde ikke vot for noen fra mer enn 10 år siden. With my Toshiba Laptop in Starbuck Store in 901 15th st NW washington d.c Jan-06-2012 Friday pm 2:19
Yang Jin

Cyber Crime.png

by Yang Jin
Uploaded 2012-01-06
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dette er Cyber ​​Crime av mange regjeringen med usa i u ~. S ~. A ~. Vet du det? De er advokat, politi, dommer, politiker, pastor, prest, christian, sikkerhet, PI, messenger, media, TV, avishus, radio, eiendomsmegler, lån agent, byggefirma, asset management selskap, Hollywood, Bollywood, filmstjerne, deres kropp vakt, deres attoney team, tidligere president, kongelig tilkobling,,,, selv er det hjemløse. Jeg er bare normal hjemløse. De er hjemløse for operasjonen. Dette er Cyber ​​forbrytelse det som ble oppdaget i expono.com / kongcodejsf. Plassering med kartet i expono.com ble Algerie i Afrika. Dette Starbuck Coffee Shop ligger kun 2 kvartal unna hvite hus i Washington D.C. Jeg tror noen skiftet IP-adresse. Det er usa regjeringen drift med de fleste av minoritets-og homofile og narkotika organisasjon. De bør ha hatt denne operasjonen fra lenge siden. Dessverre, Det ble oppdaget i dag. Obama-administrasjonen bør ha homofile drift og lobby drift. Jeg fikk ikke støtter Obama og Joe Biden. Men noen sa det var noen som har støttet dem på min identitet. Jeg hadde ikke vot for noen fra mer enn 10 år siden. (English Version) This is Cyber Crime by many government with u.s.a in u~.s~.a~. Do you know? They are attorney,police,judge, politician,pastor,priest,christian,security,P.I,messenger,media,TV,newspaper company,radio,real estate agent,loan agent,construction company, asset management company,hollywood,bollywood,movie star,their body guard,their attoney team,former president,royal connection,,,,even,there is homeless people. I am just normal homeless. They are homeless for the operation. This is Cyber crime what was discovered in expono.com/kongcodejsf. Location with the map in expono.com was Algeria in Africa. This Starbuck Coffee Shop is located just 2 block away from White House in washington d.c. I think somebody changed IP address. It is u.s.a government operation with most of minority and gay and drug organization. They should have had this operation from long time ago. Unfortunately, It was detected today. Obama administration should have gay operation and lobby operation. I did not support Obama and Joe Biden. But somebody said it was someone who has supported them on my identity. I did not vot for anybody from more than 10 years ago. With my Toshiba Laptop in Starbuck Store # 7765 901 15th st NW washington d.c Jan-06-2012 Friday pm 2:19