Kjepsostølen Juni 2011

cover photo

Tur til Kjepsostølen og Kjepso gard. Me gjekk frå Uraneset, eit naturreservat rett ved Lussand i Granvin kommune, der deler av reservatet også ligg i Kvam. Vegen opp gjekk utanfor sti - EAT-stil. Det vil sei “Extreme Adventure Trail“, eit konsept funne opp og vedlikeholdt av Anders Røynstrand. Me snakkar klatring opp “uframkommelege” stader med fantastisk utsikt og opplevelsar. Heimattvegen var meir tradisjonell, der me gjekk den luftige stien rett ned til Kjepso gard. Ta turen dersom du likar luftige stiar og herleg utsikt.

Photos from 2011-06-26