Đừng để mất quá nhiều thời gian vào tập luyện mà không xác định rõ được nhóm cơ chúng ta cần tác động để đạt được body “vạn người mê” !!
1592 views | 0 ratings
photo_1761190photo_1761189photo_1761188
Viewing photo 3 of 3
 

Photo details
  • Photo Taken Unknown
  • Uploaded 2019-08-23
  • © All rights reserved
Link to this Photo