Dock leveler là một trong những thành phần quan trọng nhất của một thiết bị nâng hạ giúp cân bằng sự chênh lệch giữa sàn và các xe tải chở hàng.

Sử dụng dock leveler cho phép hoạt động nâng hạ an toàn và hiệu quả. Do các thiết bị dock leveler tải có thể di chuyển vào và ra khỏi xe, giảm bớt nhân sự làm công việc thủ công và giảm đáng kể thời gian cho các hoạt động bốc, chuyển hàng.

Sàn nâng tự động sẽ được lựa chọn dựa trên các kích thước của xe tải chở hàng, góc tải chấp nhận được và chiều cao của đoạn đường tải. Trong điều kiện hoàn hảo đoạn đường được bố trí chỉ là một chút trên nền tảng hàng của xe tải sử dụng nhiều nhất. Các góc tải tối đa chấp nhận theo quy định an toàn công nghiệp yêu cầu tương ứng với tỷ lệ của các nền tảng chiều dài làm việc với chiều cao của mình và không được vượt quá 1:8 (12.5o).

Dock leveler được lắ đặt trong một hố rỗng (hố dock) được thiết kế đặc biệt trong đoạn đường bê tông của nhà kho. Các kích thước rỗng được dựa trên bản vẽ đặc biệt của việc cài đặt dock leveler. Trong một số trường hợp san đều được tích hợp nền tảng chuyển đặc biệt được cài đặt vào mặt trước của nhà kho.
107 views | 0 ratings
Photo details
  • Photo Taken Unknown
  • Uploaded 2018-07-12
  • © All rights reserved
Link to this Photo