run_beetle_run
run_beetle_run
Krabbeedderkopp (Misumena vatia)
Uploaded 2010-03-24
33738 views / 0 comments
Peak performance
Peak performance
Cabbage shieldbugs mating
Uploaded 2010-03-24
49883 views / 0 comments
Rose bug
Rose bug
Bug on a rose
Uploaded 2010-03-25
18330 views / 0 comments
hunting spiders
hunting spiders
The hunter got hunted
Uploaded 2010-03-25
26532 views / 0 comments
Linnea
Linnea
In 2007 the 300th anniversary of Carl von Linne's birth, one of Sweden's best-known men of science, was celebrated. Th...
Uploaded 2010-03-25
22953 views / 0 comments
To fluer i en smekk
To fluer i en smekk
Caught in the act
Uploaded 2010-03-25
30141 views / 0 comments
Appetite
Appetite
Crab spider with prey
Uploaded 2010-03-25
20342 views / 0 comments
Out of the blue
Out of the blue
Crabspider with prey
Uploaded 2010-03-25
30390 views / 0 comments
Blomsterbukker
Blomsterbukker
Røde blomsterbukker.(Stictoleptura rubra) Utviklingen av nye biller tar minst to år, larvene lever i råttent
Uploaded 2010-03-25
46834 views / 1 comments
Crab spider with prey
Crab spider with prey
no description
Uploaded 2010-03-25
24121 views / 0 comments
Male Crab Spider
Male Crab Spider
Male crab spider
Uploaded 2010-03-25
24091 views / 0 comments
crab spider
crab spider
no description
Uploaded 2010-03-25
31120 views / 0 comments
webmaster
webmaster
Stuck in the web
Uploaded 2010-03-25
28406 views / 0 comments
Crabspiders
Crabspiders
Male (left) and female crab spiders.
Uploaded 2010-03-25
19636 views / 0 comments
Spider and ant
Spider and ant
Crabspider and ant
Uploaded 2010-03-25
28736 views / 0 comments
Spiders mating in a rose
Spiders mating in a rose
The legs of the male crabspider can be seen beneath the much bigger female during the mating session.
Uploaded 2010-03-25
31849 views / 0 comments
Soft velvet belly
Soft velvet belly
Crabspider with prey.
Uploaded 2010-04-02
31204 views / 0 comments
Spider and shieldbug
Spider and shieldbug
no description
Uploaded 2010-05-29
34962 views / 0 comments
Dark climber
Dark climber
no description
Uploaded 2010-05-29
32160 views / 0 comments
Crab spider with prey
Crab spider with prey
Misumena vatia
Uploaded 2010-06-26
23602 views / 0 comments
Linnaea borealis
Linnaea borealis
Linnea har blitt brukt i folkemedisinen både som te og omslag, mot gikt, helvetesild og andre hudsykdommer
Uploaded 2010-06-26
28476 views / 0 comments
Grass spider with prey
Grass spider with prey
Tibellus oblongus
Uploaded 2010-06-27
46562 views / 0 comments
Crabspider
Crabspider
Perfectly camoflaged crabspider with prey
Uploaded 2011-05-16
32521 views / 0 comments
Crabspider
Crabspider
Misumena vatia
Uploaded 2011-05-16
22629 views / 0 comments