Tore Vefferstad

Kikkerthuset, Solobservatoriet, Harestua by Tore Vefferstad

Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 §§ 15 og 19, jf. § 22, har Oppland fylkeskommune igangsatt fredningssak for Solobservatoriet på Harestua.(nov 2012)
14621 views | 0 ratings
photo_831436photo_1442353photo_1442352photo_1442351photo_1644147
Viewing photo 3 of 32
 

Map
Photo details
  • Photo Taken 2013-10-25
  • Uploaded 2014-01-05
  • © All rights reserved
Link to this Photo
Albums with this photo