Hyttklokka
Hyttklokka
Mesteparten av den eldre bebyggelsen på Røros skriver seg fra 17- og 1800-åra, og representerer store kulturh...
Uploaded 2011-09-23
32925 views / 0 comments
Hyttstuggu, Røros
Hyttstuggu, Røros
Hyttstuggu ble bygd i 1805. Murverket er støpt av leire, kalk og slagg. Huset ble brukt som hyttskriver-kontor, laborator...
Uploaded 2011-09-09
33649 views / 1 comments
Røros
Røros
Kurantgården på Røros var en vesentlig del av virksomheten ved kobberverket og Smelthytta. Fra rundt 1800 hol...
Uploaded 2011-08-25
41688 views / 0 comments
Lunde bru
Lunde bru
Lunde bru, RV 251. Built 1827-1829. It is Norway's oldest stone arch bridge still in use on the highway network.
Uploaded 2010-09-08
42285 views / 0 comments
Lunde bru
Lunde bru
Lunde bru, RV 251. Bygget 1827-1829. Den er Norges eldste tørrmurte steinhvelvbru som fortsatt er i bruk på riksvei
Uploaded 2010-09-08
31677 views / 0 comments